Polityka prywatności sklepu prowadzonego pod adresem www.sklep.mrol.com.pl formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych - M-ROL1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Mosty 10, 63-430 Odolanów. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.I. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkaniaa,

4) e-mail,

5) numer telefonu,

6) nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

7) kod pocztowy

Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: kadry@mrol.com.pl, pisemnie na adres M-ROL1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzy Mosty 10, 63-430 Odolanów., lub telefonicznie pod numerem: +48 62 735 90 10 wew. 40. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu.


Dane osobowe Klientów pobierane są przez M-ROL w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

1) dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,

2) obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,

3) realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,

4) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,

5) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,

6) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

7) marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody) takich jak:  Allegro, Facebook, Google, Fasttony, SMSAPI, Freshmail.

8) przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.II. Informacja o cookies.


Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:

1) Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,

2) Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

3) Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

4) Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.


Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

M-ROL1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres kadry@mrol.com.pl.Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.